Usposabljanje

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6) za  električne stikalne mehanizme (program D).

Poleg teoretičnega dela programa v sodelovanju s podjetjem ELWE & Co. d.o.o. izvajamo tudi praktični del.

 

Izvajalci usposabljanja

 • Viktor Lovrenčić
 • Gorazd Weingerl

 

Programi usposabljanja serviserjev opreme

 

Pogoji

 • starost najmanj 18 let in 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe.

Usposabljanje poteka v skladu v skladu z evropsko uredbo št 517/2014slovensko uredbo (Uradni list RS, št 60/16) in izpitnim katalogom za električne stikalne mehanizme - program D.

 

Teoretični del

 • Varstvo okolja in predpisi
 • Fizikalne, kemijske in okoljske značilnosti SF6
 • Uporaba SF6 v električni opremi
 • Razumevanje zasnove električne opreme
 • Kvaliteta SF6 in industrijski standardi
 • Hramba in transport   SF6
 • Ponovna uporaba SF6
 • Nevtralizacija stranskih produktov  SF6
 • Spremljanje SF6 in vodenje zapisov v skladu s predpisi
 • Zmanjšanje uhajanj in preverjanje uhajanj
 • Osnovno znanje o ustreznih tehnologijah za nameščanje in zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi
 • teoretični del izpita

 

Praktično usposabljanje

 • Kontrola kvalitete plinov
 • Zajem in čiščenje plinov
 • Upravljanje z opremo za zajem plinov
 • Ravnanje z neprepustnim vrtalnim sistemom
 • Delo na odprtih predelkih
 • praktični del izpita 

Izpiti je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela pred 3 člansko komisijo s predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor. Vsem kandidatom, ki izpit opravljajo po 01.01.2015 (prvič ali obnovitev) se spričevalo avtomatsko podaljša za nedoločen čas.

 

Termin

Trenutno ni razpisanega termina.