Za protipožarno opremo

Usposabljanje

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6)  za protipožarno opremo - program C.

Programi usposabljanja serviserjev opreme

Termin

jesen 2023 - teoretično in praktično usposabljanje (Ljubljanska cesta 30, Kranj)

 

Izvajalci

 • Samo Zorko
 • Viktor Lovrenčić
 • Matjaž Mravlja

 

Pogoji za vključitev v program

 • starost najmanj 18 let in 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe.

 

Usposabljanje poteka v skladu z evropsko uredbo št 517/2014slovensko uredbo (Uradni list RS, št 60/16) in izpitnim katalogom za protipožarno opremo - program C:

 

Teorija

 • Varstvo okolja

 • Tehnični standardi

 • Predpisi o fluoriranih toplogrednih plinih in ozonu škodljivih snoveh

 • Protipožarna oprema

 • Ventili in sprožilni mehanizmi

 • Oprema in orodja

 • Namestitev posod (jeklenk) s plini

 • Evidence

 • Zajem plinov

 • Osnovno znanje o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi
 • teoretični del izpita

 

Praktično usposabljanje

 • Namestitev posod s plini

 • Preverjanje uhajanja

 • praktični del izpita

Izpiti je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela pred 3 člansko komisijo s predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor.  Vsem kandidatom, ki izpit opravljajo po 01.01.2015 (prvič ali obnovitev) se spričevalo avtomatsko podaljša za nedoločen čas.