Programi usposabljanja serviserjev opreme

Nekateri gasilni aparati, nepremična oprema za gašenje požarov ter električni stikalni mehanizmi vsebujejo ozonu škodljive in toplogredne pline.

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi vzpostavlja način usposabljanja ter pooblaščanja serviserje, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi.

Za vsako servisiranje in poseganje v takšno opremo je zakonsko predpisano, da to lahko opravljajo le strokovno usposobljene osebe. Na Izobraževalnem centru energetskega sistema izvajamo Usposabljanje serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za protipožarno opremo in Usposabljanje serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za električne stikalne mehanizme.

Programi usposabljanja serviserjev opreme