Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav

Razmere na trgu in visoki standardi delodajalcev zahtevajo vse bolj poglobljena znanja in praktične izkušnje zaposlenih, zato kandidate za upravljavce elektroenergetskih objektov, postrojev in naprav na ICES-u usposabljajo vrhunski strokovnjaki s področja energetike. Udeleženci usposabljanja pridobijo vso potrebno literaturo in znanje, prilagojeno delovnemu okolju, izkušnjam in visokim zahtevam organizacij, v katerih so zaposleni.

Upravljavci energetskih naprav, ki za opravljanje del in nalog, za katere je s pravilnikom predpisano opravljanje preizkusa znanja, se morajo teoretično in praktično strokovno usposabljati z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije.

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l. RS, št. 92/2015) določa strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav ter program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja.

Dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere pravilnik predpisuje strokovno usposobljenost in preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in uspešno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se usposabljajo prvič (prvi preizkus znanja), kot tudi posameznikom, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (občasni preizkus znanja). Kandidati na usposabljanju pridobijo ali obnovijo nujno potrebno znanje in se seznanijo z novostmi, izvedenimi na elektroenergetskih napravah, ki jih upravljajo.

 

Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav

 

Potek usposabljanja

Usposabljanje je zaključeno v enem tednu (urnik dobite pred začetkom usposabljanja).

 

Termin

10. 9. 2024 v Ljubljani

 

Lokacija izvajanja usposabljanja

Usposabljanja potekajo na sedežu podjetja ICES, Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje tudi na želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev. 

 

Programi

 

Preizkus znanja

Strokovna usposobljenost delavcev, ki opravljajo dela in naloge določene s pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav se ugotavlja s preizkusom znanja, ki se opravi pred komisijo za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, ki je imenovana s strani Ministrstva za infrastrukturo.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC

urska.kerec@ices.si

051 667 756

Urška Kerec – Vodja usposabljanj Razvijamo nove izobraževalne programe in tako zagotavljamo ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu.

Urška Kerec – Vodja usposabljanj