O PODJETJU

Izobraževalnem centru energetskega sistema – ICES izobražujemo zaposlene za aktualne delovne procese v proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije.

Udeležencem usposabljanj zagotavljamo pridobitev znanj in spretnosti, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničiti njihove cilje in doseči konkurenčno prednost.

Strokovna usposabljanja:

 

Ponosni smo, da sodelujemo s priznanimi strokovnjaki, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci strokovnih izobraževanj so pomembno merilo uspešnosti dela zaposlenih.