O PODJETJU

Izobraževalnem centru energetskega sistema – ICES razvijamo izobraževalne programe in izobražujemo zaposlene za aktualne delovne procese v proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije.

Študentom in udeležencem usposabljanj zagotavljamo pridobitev znanj in spretnosti, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničiti njihove cilje in doseči konkurenčno prednost.

Ponudba izobraževanj vsebuje naslednje programe.

Javno veljavna višješolska strokovna programa:

 • inženir elektroenergetike
 • inženir strojništva

 

Strokovna usposabljanja:

 • usposabljanje upravljalcev energetskih naprav,
 • usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo,
 • programi usposabljanja serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline,
 • seminarji in tečaji,
 • projektni menedžment - nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • trening ekonomične vožnje,
 • trening varne vožnje,
 • vodenje in osebnostni razvoj,
 • računalniško izobraževanje.

 

Ponosni smo, da sodelujemo s priznanimi strokovnjaki, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela zaposlenih.

Klemen Sušnik – direktor Stalno skrbimo za razvoj izobraževanja, s katerim se uspešno vključujemo v javno veljavni izobraževalni sistem. S svojim dolgoletnim uspešnim delom prispevamo k razvoju družbe znanja v slovenskem prostoru.

Klemen Sušnik – direktor