Dogodki


11

feb 21

PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO - strokovni posvet

Spoštovani, 

vljudno vabljeni na strokovni posvet Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija, na temo PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO, ki bo v četrtek, 25. 2. 2021, od 9:00 do 12.30, prek spleta (Zoom).

Konec leta 2019 je Evropska komisija predstavila »zeleni dogovor«, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. Dogovor vključuje ambiciozne ukrepa za prehod v zeleno gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je izjemno aktualna in že sama po sebi kliče k izmenjavi mnenj in dobrih praks. 

Vabilo s programom dogodka. 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z registracijo preko SPLETNEGA OBRAZCA,  najkasneje do 23. 2. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Udeležba je brezplačna. 

Veselimo se srečanja z vami.

Lep pozdrav,

Špela Bedene, vodja projektne pisarne

051 326 528


18

okt 19

ICES - nosilni partner projekta KOC ENERGIJA

V letu 2019 je ICES pridobili večletni projekt za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija. Projekt je bil podprt z izborom na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 (projekt KOC 3.0) in je z delovanjem pričel septembra 2019. Namen projekta je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

KOC Energija združuje 31 partnerskih podjetij, nosilni partner projekta pa je ICES, Izobraževalni center energetskega sistema. Za nas je projekt izjemnega pomena za aktualnost programa Elektroenergetika, saj omogoča zbliževanje strokovnjakov (prenos znanja, napovednik prihajajočih trendov v stroki), tesnejše poslovno sodelovanje s podjetji iz panoge (potencialni študenti, strokovnjaki), tesno sledenje potrebam delodajalcev (zaposljivost diplomantov), izmenjava izkušenj s kadrovskimi službami (pomoč študentom v kariernem centru), Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://energijakoc.si .


04

jun 19

Program D

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6) za  električne stikalne mehanizme (program D).

Poleg teoretičnega dela programa v sodelovanju s podjetjem ELWE & Co. d.o.o. izvajamo tudi praktični del.

 

Termin

4. 6. 2019 - teoretično usposabljanje + teoretični del izpita (Letališka 16 a, 1000 Ljubljana)

6. 6. 2019 - praktično usposabljanje + praktični del izpita (Spodnji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi)


21

maj 19

Družbena odgovornost do ljudi in okolja - priložnosti za trajnostni razvoj

V delavnici se bo predstavilo kaj pomeni Družbena odgovornost in aktivnost v smeri trajnostnega. Udeleženci bodo povabljeni k razpravi in 'brainstormingu' o tem, kje lahko sami v svojem lokalnem okolju pokažejo družbeno odgovornost ter kako svoje otroke in vnuke vzgajajo v tem duhu. Spregovorilo se bo tudi o posledicah, v kolikor državljani ne postanemo aktivni v skrbi za druge ter trajnostnemu razvoju.

Termin: 21. 5. 2019 ob 18. uri


07

dec 17

Program C

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6)  za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarov (program C).

 

Termin

7. 12. 2017 na Ljubljanski cesti 30 v Kranju.


10

jan 17

Usposabljanje za upravljavce energetskih naprav - marec 2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo v marcu 2017 izvajali Usposabljanje za upravljavce energetskih naprav, za naslednje programe:

 • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
 • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
 • Tehnični vodja energetskega objekta
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Upravljalec male elektrarne
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljavec industrijskih peči

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se prvič usposabljajo (začetno usposabljanje – prvi preizkus) in tudi tistim, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (obnovitveno usposabljanje – občasni preizkus).

Termin:

Pričetek usposabljanja je predviden 6. marca 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Kraj izvajanja usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo na sedežu podjetja ICES, Letališki 16a, 1000 Ljubljana

Prijava

 • pokličete na telefonsko številko 051 667 756,
 • pišete na info@ices.si ali urska.kerec@ices.si,
 • se prijavite preko elektronskega obrazca,
 • ali nas osebno obiščete.

15

apr 16

Usposabljanje za visokonapetostne stikalne mehanizme

Obveščamo vas, da v maju organiziramo usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za visokonapetostne stikalne mehanizme – program D.

Usposabljanje bo potekalo 24. - 25. 5. 2016 v dopoldanskem času s pričetkom ob 9.00 uri.

Vse kandidate prosimo, da se na usposabljanje prijavite najkasneje do petka, 6. 5. 2016. 

Prijavite se lahko na naslednje načine:
 

 •     pokličite na telefonsko številko 04 280 83 01 (Urška Dolenc),
 •     pišite na info@ices.si
 •     ali nas osebno obiščite.