Študentske strani so namenjene elektronski prijavi na izpite, pregledu izpitnih rokov in ocen ter dostopu do študijske literature.

Spletne strani so skupne za študente šole ICES in B&B.

V šoli ICES v procesu poučevanja uporabljamo e-učilnice, ki delujejo v programskem okolju Moodle.
Spletne učilnice omogočajo študentom in udeležencem izobraževanja, da preko spleta nemoteno dostopajo do e-študijskega gradiva in sodelujejo pri raznih študijskih aktivnostih. Navodila za vpis in dostop najdete v zavihku PRIJAVA. Ključ vpisa za dostop do posameznega predmeta pa vam bo zaupal nosilec predmeta. 

V sklopu e-učilnic smo za namen informiranja študentov ustvarili tudi e-učilnice:

  • OGLASNA DESKA ŠOLE/URNIK - tu najdete ažurirane urnike in aktualne informacije;
  • OBRAZCI - tu so dostopni obrazci za priznavanje izpitov, predloga za seminarsko nalogo z navodili za citiranje in navajanje virov;
  • DIPLOMSKI IZPIT - tu je opisan celoten postopek priprave diplomske naloge od priprave dispozicije do zagovora. Dostopni so tudi vsi obrazci in pravilniki, povezani z dipolomiranjem.

Vabimo vas, da se vpišete v spletne učilnice, ključ vpisa pa vam posreduje predavatelj, zaupamo vam ga tudi na e-naslovu: info@ices.si

Z interaktivnostjo študij postane zanimivejši, predvsem pa prijaznejši. Pozitivne povratne informacije nas spodbujajo, da spletne učilnice stalno nadgrajujemo in posodabljamo.