Višja strokovna šola ICES je ena od petih sorodnih slovenskih šol, ki so prve vpisale študente v višješolske programe. Tako imamo v Sloveniji najdaljšo tradicijo tovrstnega izobraževanja.

 

Višješolski program Elektroenergetika smo začeli izvajati leta 1996 v Ljubljani in v Mariboru. Leta 2001 se mu je pridružil višješolski program Elektronika, leta 2005 višješolski program Informatika in leta 2006 še višješolski program Strojništvo.

 

V študijskem letu 2018/19 imamo razpisanih skupno 165 prostih vpisnih mest v višješolska študijska programa:

Vsak sleherni dan se trudimo, da študentom nudimo aktualna znanja, ki jih lahko naslednji dan uporabijo na svojem delovnem mestu. Zasluge za to nosijo predavatelji, ki prihajajo s strokovnih področij, za katera so tudi imenovani.

 

Polona Biba Drol, univ. dipl. ped. – organizatorka izobraževanja »Zagotavljamo vam, da boste pridobljena znanja koristno uporabili v strokovni karieri in pri doseganju poslovne odličnosti.

Polona Biba Drol, univ. dipl. ped. – organizatorka izobraževanja