• 20-letnici višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji

Višja strokovna šola ICES je leta 2016 je prejela priznanje Skupnosti VSŠ ob 20 letnici delovanja. V študijskem letu 1996/17 smo bili ena od petih šol, ki je v višješolski programa elektroenergetika vpisala prve študente.  

Zbornik 20 let višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji

 

  • SREČANJE VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDENTOV SLOVENIJE

Aktivno smo sodelovali na srečanju višješolskih študentov Slovenije. Naš diplomant, dr. Drago Papler je na okrogli mizi predstavil svojo bogato in zanimivo karierno pot. Kot pomemben mejnik je izpostavil prav izobraževanje na Višji strokovni šoli ICES. Poleg praktičnih znanj, ki jih je pridobil tekom študija, se je v tistem obdobju v njem prebudila raziskovalna žilica, ki ga je nadalje vodila vse do naziva doktor znanosti. Sedaj svoje znanje in praktične izkušnje z veseljem prenaša na naše študente. Fotogalerija je dostopna na naše Facebook profilu.

 

  • BERK JURE

Čestitamu našemu študentu Juretu za izjemne rezultate na področju stroke in podjetništva; IZJEMEN DOSEŽEK MLADEGA SLOVENSKEGA PODJETNIKA
 

  • KOC Energija

V letu 2019 je ICES pridobili večletni projekt za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija. Projekt je bil podprt z izborom na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 (projekt KOC 3.0) in je z delovanjem pričel septembra 2019. Namen projekta je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

KOC Energija združuje 31 partnerskih podjetij, nosilni partner projekta pa je ICES, Izobraževalni center energetskega sistema. Za nas je projekt izjemnega pomena za aktualnost programa Elektroenergetika, saj omogoča zbliževanje strokovnjakov (prenos znanja, napovednik prihajajočih trendov v stroki), tesnejše poslovno sodelovanje s podjetji iz panoge (potencialni študenti, strokovnjaki), tesno sledenje potrebam delodajalcev (zaposljivost diplomantov), izmenjava izkušenj s kadrovskimi službami (pomoč študentom v kariernem centru), Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://energijakoc.si .

 

  • Ices je nosilec ECHE listene predvsem pa aktivno sodelujemo v projektu Erasmus+