Znanje je in bo tudi v prihodnosti tisto, kar zagotavlja razvoj družbe in hkrati osebni razvoj vsakega posameznika.

Na višji strokovni šoli ICES vam ponujamo znanje, ki ga potrebujejo gospodarstvo, obrt in druge dejavnosti v tem trenutku in v prihodnosti. Že več kot dve desetletji uspešno sledimo spremembam na področju energetike in strojništva in omogočamo udeležencem, da si pridobijo naziv inženirja v programih elektroenergetika in strojništvo.

Študijski programi zagotavljajo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za delo.

Uspešni diplomanti, ki jih je več kot tisoč, so najboljše priznanje za naša prizadevanja pri organizaciji izobraževalnega procesa.