Znanje je in bo tudi v prihodnosti tisto, kar zagotavlja razvoj družbe in hkrati osebni razvoj vsakega posameznika.

Na višji strokovni šoli ICES vam ponujamo znanje, ki ga potrebujejo gospodarstvo, obrt in druge dejavnosti v tem trenutku in v prihodnosti. Že več kot dve desetletji uspešno sledimo spremembam na področju energetike in strojništva in omogočamo udeležencem, da si pridobijo naziv inženirja v programih elektroenergetika in strojništvo.

Študijski programi zagotavljajo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za delo.

Uspešni diplomanti, ki jih je več kot tisoč, so najboljše priznanje za naša prizadevanja pri organizaciji izobraževalnega procesa.

Gibalno oviranim je omogočen dostop do vseh prostorov šole (vse predavalnice so v pritličju). Pristojna oseba za načrtovanje, informacije o prilagoditvah študija za študente s posebnimi potrebami je mag. Maja Zalokar (maja.zalokar@ices.si oz. 041 329 132).