OSNOVNE INFORMACIJE

Pridobljeni naziv: Inženir / inženirka strojništva

Raven strokovne izobrazbe: VI/I

Trajanje študija: 2 leti in pol

Lokacija predavanj: Letališka cesta 16 A, Ljubljana

 

Inženir strojništva je izjemno zanimiv in aktualen poklic. Dober strojnik lahko uporabi in razvija svoja znanja pri delodajalcih v Sloveniji ali v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo upravljanje zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov, razvijanje strojne in programske računalniške opreme, računalniško konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov, vodenje proizvodnje in vodenje projektov.

 

PROGRAM

Program je naravnan praktično. Diplomanti pridobijo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za opravljanje nalog s področja strojništva. Predavatelje spodbujamo, da izpostavljajo aktualne in relevantne izzive iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Strmimo k cilju, da so naši diplomanti zaposljivi oziroma s pridobljenimi znanji napredujejo na svojem delovnem mestu. 

 

PREDMETNIK

Ime modula/predmeta/druge sestavine KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6
Poslovno komuniciranje in vodenje 6
Računalništvo 6
Materiali 5
Varnost pri delu in varovanje okolja 3
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov 6
Mehanika 1 5
Računalniško modeliranje 5
Ekonomika podjetja 6
Kakovost in zanesljivost procesov 5
Mehanika 2 5
Tehnologija 7
Avtomatizacija in robotika 7
Energetika 7
Snovanje in konstruiranje orodij 7
Izdelava in vzdrževanje orodij 5
Diplomsko delo 5

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Študenti se usposobijo za spremljanje stroke ter pridobijo splošne in poklicne kompetence s strokovnega področja strojništvo.

Po končanem študiju lahko svoje znanje s pridom izkoristijo pri delu izdelave tehnične dokumentacije v vseh fazah nastanka izdelka, pri načrtovanju enostavnih energets­kih sistemov, pri samostojnem načrtovanju avtomatizacije enostavnih proizvodnih procesov, pri načrtovanju, or­ganizaciji in vodenju preventivnih vzdrževalnih del na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu, pri načrtovanju, planiranju in organizaciji in vodenju proizvodnje ter pri planiranju stroškov in investicij proiz­vodnih procesov.

 

VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal med februarjem in septembrom 2018. Informativno prijavo lahko oddate že danes, preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih terminih.  

 

NAČIN PRIJAVE IN VPISA

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe ali pa vpis uredite osebno, v referatu višje strokovne šole.

Vabimo vas, da se v času uradnih ur oglasite v referatu šole, kjer vam bomo individualno predstavili naše programa in potek študija na šoli ICES.

 

ŠOLNINA

 

CENA v €

ROK PLAČILA

Šolnina za letnik

1.850,00 €

20.10.

Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov

Prvi obrok

300,00 €

30.9.

2. – 12. obrok

149,00 €

20. v mesecu

Plačilo v enkratnem znesku

 

 

CENA v €

1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa ****

20,00 €

4. in nadaljnje opravljanje izpita

40,00 €

4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa

120,00 €

Dvojnik diplome

45,00 €

Dvojnik priloge k diplomi

45,00 €

Dvojnik študentske izkaznice

7,00 €

**** Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.

Andreja, študentka strojništva Študij strojništva niso samo obveznosti, pač pa tudi zavezništvo, prijateljstvo, spoštovanje, osebnostna rast in krepitev socialnega kapitala

Andreja, študentka strojništva