OSNOVNE INFORMACIJE

Pridobljeni naziv: Inženir / inženirka strojništva

Raven strokovne izobrazbe: VI/I

Trajanje študija: 2 leti

Lokacija predavanj: Letališka cesta 16 A, Ljubljana

 

Elektroenergetiko odlikuje trajnostna naravnanost. Znanje je energija; energija poganja svet. Katero energijo uporabiti, da bo najbolj smotrno in ekološko glede na ostale okoliščine? Na to vprašanje znajo odgovoriti diplomanti programa elektroenergetika. Študij na ICESu oziroma višješolska strokovna izobrazba je lahko odskočna deska za zaposlitev v proizvodnih podjetjih, elektroenergetiki ali v samozaposlitev.

 

PROGRAM

Program je naravnan praktično. Diplomanti pridobijo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za opravljanje nalog s področja elektroenergetike. Predavatelje spodbujamo, da izpostavljajo aktualne in relevantne izzive iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Strmimo k cilju, da so naši diplomanti zaposljivi oziroma s pridobljenimi znanji napredujejo na svojem delovnem mestu.

 

PREDMETNIK

Predmet ali druge sestavine

Kreditne točke

Strokovna terminologija v tujem jeziku

5

Poslovno komuniciranje in vodenje

6

Računalništvo in informatika

6

Varovanje okolja in varstvo pri delu

5

Tehniška matematika

3

Osnove elektrotehnike

4

Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika

7

Električne meritve

5

Krmilja in regulacije

6

Ekonomika in menedžment podjetja

6

Tehniški predpisi in projektiranje

6

Elementi elektroenergetskih sistemov

9

Vodenje obratovanja elektroenergetskih sistemov

7

Zaščita elektroenergetskih sistemov

5

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

5

Sodobne električne instalacije

5

Diplomsko delo

5

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Študenti se usposobijo za spremljanje stroke ter pridobijo splošne in poklicne kompetence s strokovnega področja elektroenergetike.

Po končanem študiju lahko svoje znanje s pridom izkoristite pri delu vzdrževanja in popravil v elektroenergetiki, pri izvajanju meritev v elektroenergetiki in nastavljanju relejne zaščite, pri nadzoru obratovalnega stanja naprav elektroenergetskih objektov, pri projektiranju manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov, pri nadzoru izgradnje manj zahtevnih instalacij in objektov ter kot vodje oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike.

 

VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal med februarjem in septembrom 2018. Informativno prijavo lahko oddate že danes, preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih terminih.

 

NAČIN PRIJAVE IN VPISA

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe ali pa vpis uredite osebno, v referatu višje strokovne šole.

 

ŠOLNINA

 

CENA v €

ROK PLAČILA

Plačilo v enkratnem znesku    

Šolnina za letnik

1.850,00 €

20.10.

Strošek diplomskega izpita

270 €  

Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov

Prvi obrok

300,00 €

30.9.

2. – 12. obrok

149,00 €

20. v mesecu

Drugo

CENA v €

1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa *

20,00 €

4. in nadaljnje opravljanje izpita

40,00 €

4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa

120,00 €

Dvojnik diplome

45,00 €

Dvojnik priloge k diplomi

45,00 €

Dvojnik študentske izkaznice

7,00 €

* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.

Cenik je bil potrjen na seji Upravnega odbora ICES, d.o.o. 1. 8. 2017 in velja za študente, prvič vpisane v študijskem letu 2017/2018**** Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti.

Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole ICES, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, študentsko izkaznico, indeks, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici. Stroški diplomiranja se plačajo pred diplomiranjem.