Razpis za osebje (zaposleni in predavatelji)

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Izobraževalni center energetskega sistema (ICES), razpisuje v študijskem letu 2020/2021 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer: 

  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;
  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja:

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju s podjetjem ICES, nosilcem EUC;

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so  vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in karierna svetovalka.  

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

  • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
  • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije višje strokovne šole,
  • znanje tujega jezika,
  • praktične izkušnje.

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, v roku 14 dni po zaključku razpisa.  

Pritožbeni organ

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor Višje strokovne šole ICES. Pritožbo pošljete preko elektronske pošte info@ices.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena.

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:    

Dežela gostiteljica Znesek
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 180 €/dan
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 160 €/dan
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija 140 €/dan

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

Razdalja potovanja Znesek
Med 10 in 99 km 20 EUR na udeleženca
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca

 

Dodatna sredstva za mobilnosti preko konzorcija Skupnosti VSŠ

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat šole ICES v Ljubljani. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

  • prijavni obrazec,
  • kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije.
  • življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu šole ICES.

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator