Erasmus+

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini

Erasmus listina

V letu 2015 je Izobraževalni center energetskega sistema pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 269902-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI LJUBLJA27

PARTNER-PIC koda: 940229828

 

 

Erasmus univerzitetna listina predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih.

 

V okviru ključnega ukrepa K1 (učna mobilnost posameznikov) je bil je Izobraževalni center energetskega sistema uspešen na razpisu za obdobje in 2017-2018, možne pa so naslednje mobilnosti:

  • Mobilnost študentov za prakso
  • Mobilnost osebja za usposabljanje
  • Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso

 

Odprti razpisi

Trenutno je odprt interni razpis šole za mobilnost študentov, za namen praktičnega usposabljanja in mobilnost zaposlenih za namen usposabljanja.

 

Kontakt

Klemen Sušnik, Erasmus+ institucionalni koordinator
T: 01 547 45 05
E: Klemen.susnik@ices.si

 

Vabimo vas, da ogledate tudi spletno stran Erasmus+, kjer boste našli veliko koristnih informacij.

 

Erasmus Policy Statement