Znanje je in bo tudi v prihodnosti tisto, kar zagotavlja razvoj družbe in hkrati osebni razvoj vsakega posameznika.

Na višji strokovni šoli ICES vam ponujamo znanje, ki ga potrebujejo gospodarstvo, obrt in druge dejavnosti v tem trenutku in v prihodnosti. Že več kot dve desetletji uspešno sledimo spremembam na področju energetike in strojništva in omogočamo udeležencem, da si pridobijo naziv inženirja v programih elektroenergetika in strojništvo.

Študijski programi zagotavljajo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za delo.

Uspešni diplomanti, ki jih je več kot tisoč, so najboljše priznanje za naša prizadevanja pri organizaciji izobraževalnega procesa.

mag. Maja Zalokar – ravnateljica višje strokovne šole »V šoli ICES gradimo izobraževalne programe na kakovosti. Od začetka delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom in referatom šole. Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na ICES, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka.

mag. Maja Zalokar – ravnateljica višje strokovne šole

Delodajalci