Vodja obratovanja energetskega objekta

Vodja obratovanja energetskega objekta vodi obratovanje postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ali
  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko, in najmanj osmimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Vodja obratovanja energetskega objekta Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Vodja obratovanja energetskega objekta znaša 450,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756