Vodja energetike vodi obratovanje energetskih naprav, pripravo vode, evidence in analize porabe energije ter izvaja ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW.

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja kemije, metalurgije ali rudarstva, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Vodja energetike Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom  7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Vodja energetike znaša 450,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756