Upravljavec male elektrarne upravlja male hidroelektrarne, fotovoltaične elektrarne, elektrarne na biomaso ali bioplin, geotermalne elektrarne ali vetrne elektrarne, katerih nazivna moč presega 300 kW.

Upravljavec male elektrarne

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za naravoslovje ali tehniko, in najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • nižja strokovna izobrazba (III. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko, in najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Upravljavec male elektrarne Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Elektrotehnika 3
Obratovanje elektroenergetskega sistema 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec male elektrarne znaša 410,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC

urska.kerec@ices.si

051 667 756