Upravljavec industrijskih peči

Upravljavec industrijskih peči upravlja industrijske peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki ali gorilniki za trdna goriva ali prah in postroje za proizvodnjo tehničnih in drugih plinov, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Upravljavec industrijskih peči Št. ur
Varnost in zdravje pri delu 3
Varstvo okolja 3
Varstvo pred požarom  3
Tehnični predpisi in standardi 3
Industrijske peči 6
Plinske naprave 6
Elektroenergetska učinkovitost in meritve 6

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo v novembru v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec industrijskih peči znaša 570,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Po usposabljanju sledi preizkus znanja.

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, kemijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
  • delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756