Upravljavec industrijskih peči upravlja industrijske peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki ali gorilniki za trdna goriva ali prah in postroje za proizvodnjo tehničnih in drugih plinov, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW.

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, kemijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
  • delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Po usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Upravljavec industrijskih peči Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom  7
Tehnični predpisi in standardi 3
Industrijske peči 6
Plinske naprave 6
Elektroenergetska učinkovitost in meritve 6

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec industrijskih peči znaša 520,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756