Upravljavec centralnega ogrevanja

Upravljavec centralnega ogrevanja upravlja toplovodne in termooljne kotle za centralno ogrevanje, katerih skupna nazivna toplotna moč presega 300 kW.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

UPRAVLJAVEC CENTRALNEGA OGREVANJA Št. ur
Varnost in zdravje pri delu 3
Varstvo okolja 3
Varstvo pred požarom  3
Tehnični predpisi in standardi 3
Centralno ogrevanje 6
Kotli centralnega ogrevanja 6
Elektroenergetska učinkovitost in meritve 6

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo v aprilu 2024 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec centralnega ogrevanja znaša 570,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja. 

 

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ali
  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za lesarstvo, gradbeništvo, kemijo, metalurgijo, rudarstvo ali kmetijstvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj ali
  • nižja poklicna izobrazba (III. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756