Tehnični vodja energetskega objekta vodi obratovanje in vzdrževanje energetskega objekta ter skrbi za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Tehnični vodja energetskega objekta

 

Pogoj za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ali
  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Tehnični vodja energetskega objekta Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Tehnični vodja energetskega objekta znaša 450,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756