Stikalničar v industriji  upravlja stikalne naprave in postroje v industrijskem stikališču, transformatorskih napravah in motorjih z notranjim zgorevanjem, ki služijo samo za proizvodnjo električne energije.

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
  • srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ali
  • nižja poklicna izobrazba (III. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj osmimi leti delovnih izkušenj, ali
  • delavec s pridobljeno strokovno usposobitvijo za upravljavca parne turbine, upravljavca plinske turbine, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla ali upravljavca motorja z notranjim zgorevanjem, ki je ta dela opravljal najmanj dve leti, in ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po pravilniku.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Stikalničar v industriji Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom  7
Tehnični predpisi in standardi 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Naprave in postroji stikališča 8
Daljinsko upravljanje in zaščita 8

 

Termin

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Stikalničar v industriji znaša 520,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756