Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu upravlja postroje in naprave v stikališču elektroenergetskega sistema, upravlja energetske naprave za proizvodnjo električne energije in jezovne naprave, vzbuja generator in sinhronizira z električnim omrežjem.

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu Št. ur
Varnost in zdravje pri delu 3
Varstvo okolja 3
Varstvo pred požarom 3
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Zaščitni in informativni sistem 7
Obratovanje elektroenergetskega sistema 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo v aprilu 2024 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Stikalničar v elektroenergetskem sistemu znaša 570,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756