Dispečer v elektroenergetskem sistemu

Dispečer v elektroenergetskem sistemu vodi postopke pri obratovanju elektroenergetskega sistema ali njegovega dela, vodi evidence in analize proizvodnje in porabe električne energije ter skrbi za nemoteno obratovanje postrojev in če je treba, izvaja redukcije.

Dispečer v elektroenergetskem sistemu

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Usposabljanju sledi preizkus znanja po pravilniku.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Dispečer v elektroenergetskem sistemu Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Zaščitni in informativni sistem 7
Obratovanje elektroenergetskega sistema 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na želeni lokaciji naročnika. Usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Dispečer v elektroenergetskem sistemu znaša 520,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756