Usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo

ICES izpolnjuje vse zakonske obveznosti pri usposabljanju za DPN na NN, ki so zahtevani v 54. členu Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992), in sicer:

 • delavci, ki izvajajo DPN na NN, morajo biti strokovnjaki elektrotehniške stroke (kar so vsi monterji, starejši od 19 let),
 • delavci, ki izvajajo DPN na NN, morajo biti posebej usposobljeni,
 • izbrani sistem DPN na NN-in delovni postopek morata biti vnaprej določena in preverjena
 • delavci morajo glede na izbrani način DPN na NN-uporabljati ustrezna orodja, sredstva in opremo za osebno varstvo (kar je zagotovljeno s priročnikom in bo z nabavo ustrezne opreme, orodja in OVO).

Vsebina

Dela na odjemnem mestu

 

 • Priključevanje in prevezovanje kablov in žic v nizkonapetostnih (NN) stikalnih napravah
 • Zamenjevanje omarice za hišne priključke
 • Suho in mokro čiščenje nizkonapetostne stikalne naprave in postroja
 • Delo na števčnih in priključnih napravah
 • Delo na NN-sistemih merilnih transformatorjev
 • Tehnično blokiranje hišnih priključkov
 • Zamenjava plošče za števce in zamenjava števcev
 • Zaklanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo
 • Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov

 

Dela na kabelskem omrežju

 

 • Izdelava spojev med dvema kabloma s sintetično izolacijo
 • Rezanje kablov s plastično izolacijo N(A)YY
 • Priključevanje in demontaža kablov iz priključne omarice, odcepne omarice ali omarice za povezavo z omrežjem
 • Priključevanje in demontaža kablov na NN-plošči VN/NN-postaje
 • Zamenjava podnožja varovalk
 • Pritegovanje vijačne zveze v NN-stikalnih napravah
 • Izdelava stisnjenih spojev za plastične kable N(A)YY z vijačnimi priključki
 • Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov

 

Dela na nadzemnih vodih

 

 • Izdelava in demontaža nadzemnih hišnih priključkov na odcepnih stebrih, konzolah in strešnih nosilcih
 • Montaža in demontaža kablov in nadzemnih kablov (izolirani nadzemni vodniki) za hišne priključke
 • Montaža izolacije pri gradnji (zaklanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo)
 • Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov
 • Zamenjava izolatorjev in podpor na stebrih, konzolah in strešnih nosilcih
 • Izdelava in demontaža hišnih priključkov z izoliranimi vodi za nadzemne vode tipa NFA2X
 • Priključitev izoliranega nadzemnega kabla na neizolirani in izolirani sistem nadzemnega voda
 • Popravilo poškodovanih vodnikov na neizoliranem nadzemnem sistemu in popravilo izolacije vodnika (za samonosilni kabelski snop)
 • Prenapenjanje vodnikov na izoliranih in neizoliranih vodih

Usposabljanje za DPN na NN-poteka v treh programih, ki pokrivajo DPN za nizkonapetostne notranje instalacije (10 dni), kabelska (11 dni) in nadzemna omrežja (11 dni).

 

Izvedba

 

Usposabljanje 6 monterjev – »na ključ«

 • Oblikujemo skupine po 6 monterjev in jih usposabljamo po posameznem programu (DPN vedno poteka v paru)
 • 1 dan pripravljalnega tečaja v Sloveniji na dogovorjeni lokaciji
 • 1 komplet priročnikov za posameznega monterja oziroma udeleženca
 • Namestitev in prehrana (polni penzion) v dvoposteljnih sobah
 • Stroški nezgodnega zavarovanja monterja
 • Preizkus znanja v skladu z zahtevami MDDSZ in izdaja potrdil o usposabljanju