Delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki vodi delovne skupine pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju. Imeti mora strokovna znanja na ravni srednje strokovne šole in dodatna vodstvena in ekonomska znanja.

Vpisni pogoji

V program priprave se lahko vpišejo kandidati s poklicem elektrikar. Kandidati morajo imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj v elektroenergetiki. V program se lahko vključijo kandidati, ki so končali druge oblike izobraževanja, če se dogovorijo za obseg izpitov na Gospodarski zbornici Slovenije.

Trajanje usposabljanja

Teoretično izobraževanje za poklic delovodje v elektroenergetiki traja 911 ur. Kandidati morajo opraviti tudi 300 ur praktičnega izobraževanja, ki pa bo potekalo na delovnem mestu pod nadzorom mentorja.

Zaključek usposabljanja

Izobraževanje se konča z uspešno opravljenimi izpiti na Gospodarski zbornici Slovenije.

Usposabljanje za delovodje – obnovitveni program

Namen programa je, da delovodje obnovijo osnovno znanje za vodenje skupine in organizacijo dela.

Vsebina

  • RTP, TP, SN in prostozračno omrežje NN,
  • kabelsko omrežje SN in NN,
  • ozemljitev,
  • stikalne manipulacije,
  • zaščitne naprave,
  • varnost in zdravje pri delu in prva pomoč,
  • poslovno komuniciranje in vodenje.

Izvedba in cena

Po dogovoru z naročnikom.