Kako učinkovito obvladati projekte z Ms Project 2010

Izobraževalni center energetskega sistema je ob sodelovanju s priznanim strokovnjakom za projektni menedžment pripravil osnovni in nadaljevalni 14-urni seminar z željo, da vaše zaposlene sistematično seznanimo s spremembami, ki jih prinaša MS Project 2010. V nadaljevalnem programu udeleženci spoznajo izboljšave MS Project 2010. Programa sta namenjena vsem tistim, ki se v vašem podjetju ukvarjajo s projekti.

Udeleženci delavnice v računalniški učilnici na svojih projektih spoznavajo uporabo poslovenjenega Projecta 2010. Prejmejo tudi predavateljevo knjigo »ABC celovitega obvladovanja projektov in MS Project 2010« ter DVD z več kot 130 zgledi projektov in poskusno različico programa MS Project 2010.

Seminar poteka v računalniški učilnici podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Predavatelj

Marko Nemec - Pečjak ima mednarodni certifikat IPMA - CPM (certificirani projektni menedžer) in je član SZPM. Ima 35 let izkušenj iz projektnega menedžmenta, posebno še iz projektne informacijske podpore. Je avtor knjige ABC celovitega obvladovanja projektov in MS Project 2010.

Vsebina osnovnega programa

1. dan (7 ur)

 • Predstavitev metode 7 korakov projektnega modeliranja
 • Izbor vzorčnih projektov po predlogih udeležencev
 • Opredelitev projekta (cilji, pogoji, obseg)
 • Baza znanja o projektih (na DVD bo več kot 130 vzorčnih projektnih modelov)
 • Struktura in členitev projekta
 • Mrežni diagram (sosledje aktivnosti)
 • Časovna analiza projekta (terminiranje), projektni koledarji, časovno komprimiranje

2. dan (7 ur)

 • Kratka ponovitev petih korakov modeliranja na drugem izbranem projektu
 • Prirejanje in analiza odgovornih izvajalcev in virov (resursov)
 • Analiza stroškov projekta
 • Kaj storiti za učinkovito podporo z MS Projectom 2010 v poslovnem okolju udeležencev
 • Osnove načrtovanja, sledenja in kontroliranja projekta
 • Vprašanja in konec seminarja
 • Udeležencem je 30 dni po seminarju na temo seminarja na voljo pomoč po elektronski pošti.

Vsebina nadaljevalnega programa

1. dan (7 ur)

 • Predstavitev metode 12 korakov projektnega modeliranja
 • Izbor vzorčnih projektov po predlogih udeležencev
 • Kratka ponovitev sedmih korakov modeliranja na izbranem projektu
 • Projekti in podprojekti
 • Projekti in skupni viri
 • Analiza najpogostejših napak pri modeliranju projektov z MS Project 2010
 • Projektna administracija (opomniki, izpisi, poročila …) z MS Project 2010

2. dan (7 ur)

 • Analiza načrtovanja projektov po vzorcih udeležencev
 • Pretvarjanje osnutkov projektov v obvezujoči načrt
 • Sledenje in kontroliranje projektov
 • Kako izboljšati učinkovito podporo z MS Projectom 2010 v poslovnem okolju udeležencev
 • Vprašanja in konec seminarja

Udeležencem je 30 dni po seminarju na temo seminarja na voljo pomoč po elektronski pošti.