Projektni menedžment - nacionalne poklicne kvalifikacije

Ena od dejavnosti Izobraževalnega centra energetskega sistema je program usposabljanja za vodenje projektov. V sodelovanju s strokovnjaki Slovenskega združenja za projektni management (SZPM) usposabljamo kandidate po mednarodnih standardih s področja projektnega menedžmenta.

Usposobite se lahko kot vodja projekta ali vodja projektne naloge (raven C in D po standardu IPMA). Smo prva tovrstna ustanova v Sloveniji, ki usposablja kandidate za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, in kot izvajalec njihovega preverjanja in potrjevanja v imenu Državnega izpitnega centra za vodjo projekta ali vodjo projektne naloge tudi izda certifikat, ki je javna listina.

Doslej je nacionalno poklicno kvalifikacijo iz projektnega vodenja na podlagi usposabljanja po našem programu doseglo že več kot 70 kandidatov, vsako leto pa se jim pridruži najmanj 20 novih prejemnikov certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Programi