Za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarov

Usposabljanje

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6)  za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarov (t. i. program C).

 

Programi usposabljanja serviserjev opreme

 

Izvajalci

 • Samo Zorko
 • Viktor Lovrenčić
 • Matjaž Mravlja

 

Pogoji za vključitev v program

 • starost najmanj 18 let in 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe.

 

Usposabljanje poteka v skladu z evropsko uredbo št 517/2014slovensko uredbo (Uradni list RS, št 60/16) in izpitnim katalogom za protipožarno opremo - program C:

 

Teorija

 • Varstvo okolja

 • Tehnični standardi

 • Predpisi o fluoriranih toplogrednih plinih in ozonu škodljivih snoveh

 • Protipožarna oprema

 • Ventili in sprožilni mehanizmi

 • Oprema in orodja

 • Namestitev posod (jeklenk) s plini

 • Evidence

 • Zajem plinov

 • teoretični del izpita

 

Praktično usposabljanje

 • Namestitev posod s plini

 • Preverjanje uhajanja

 • praktični del izpita

Izpiti je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela pred 3 člansko komisijo s predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor.  Vsem kandidatom, ki izpit opravljajo po 01.01.2015 (prvič ali obnovitev) se spričevalo avtomatsko podaljša za nedoločen čas.