KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU

Šola ICES gradi svoje izobraževalne programe na kakovosti. Od začetka svojega delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom in referatom šole. Ugotavljamo zadovoljstvo s študijem, anketiramo študente in pridobivamo povratne informacije od predavateljev in podjetij, v katerih naši študenti opravljajo delovno prakso ali pripravljajo diplomsko nalogo.

Na podlagi rezultatov in upoštevanja vseh deležnikov smo pripravili akcijski načrt kakovosti. V dokumentu LDN opredelimo cilje ter aktivnosti za doseganje teh. V letu 2015 smo sprejeli drugo izdajo Poslovnika kakovosti in izobrazili svojega svetovalca za kakovost.

V letu 2013 smo sprejeli Listino kakovosti, v kateri združujemo strategije za prihodnost.

Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na ICES, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka. Imate predloge za izboljšanje? Sporočite jih na info@ices.si

Kakovost je ključni faktor konkurenčnosti in uspeha. Zavedamo se, da bodo v prihodnje na trgu obstale le tiste organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofijo kakovosti. Zato si naš zavod prizadeva uresničiti svojo razvojno vizijo na podlagi sistemov kakovosti ter doseči stopnjo razvitosti organizacij v Evropi oziroma na zahodu. Posledica prizadevanj za kakovost v izobraževalni organizaciji so namreč kakovostne storitve s konkurenčno ceno. Poudarek je na  obvladovanju kakovosti. 

 Prednostno vprašanje, ko se pogovarjamo o kakovosti v izobraževanju, postaja, kako meriti učinke izobraževanja. Če želimo doseči kakovostne rezultate, je namreč ključnega pomena, da najprej zelo dobro premislimo in načrtujemo vse ključne procese, ki naj do njih vodijo. Ob tem pa je treba domisliti tudi načine presojanja kakovosti vseh teh dejavnikov. Dejavnosti presojanja kakovosti je treba povezati z učinkovitimi načini za neprestano vpeljevanje izboljšav in načinov, ki nam bodo s pomočjo vpogleda v lastno prakso omogočali sproščanje razvojnih potencialov. Pri tem se vedno bolj kaže, da zgolj uporaba cenitvenih (evalvacijskih) mehanizmov na ravni izobraževalnega sistema ni dovolj, če želimo v sistemu zares doseči hitro odzivnost na spremembe in spodbujati razvoj znotraj sistema samega. Zato spodbujamo razvoj modelov kakovosti, ki naj bi jih izobraževalne organizacije uporabile pri izgradnji lastnega sistema menedžmenta kakovosti in ki temeljijo na metodah samoevalvacije.

Izobraževalne organizacije oz. zavodi moramo sistematično spremljati kakovost svojega dela in v evalvacijske postopke pritegniti tako udeležence kot delodajalce, hitreje pa moramo zagotoviti potek evalvacijskih – ocenjevalnih postopkov. Skrb za kakovost in študijsko uspešnost je pomembna zlasti zato, da bi preprečili izgubo najmanjših delov populacije, ki lahko doseže zaključeno stopnjo izobrazbe.

Samoevalvacijsko poročilo 2012/13

Samoevalvacijsko poročilo 2014/15

Samoevalvacijsko poročilo 2015/16