Dogodki


19

avg 20

E-INFORMATIVNI DAN

Info dan – le en klik stran

Kako do višje stopnje izobrazbe? Kam po osebni izobraževalni načrt? Kako do boljših in več priložnosti za zaposlitev?

Kdaj?

Vsak torek ob 19.00 in vsak četrtek ob 10.00 uri (do oktobra 2020).

Kako?

E-informativni dnevi potekajo na daljavo, preko spletne aplikacije Zoom.

Izpolni spodnji obrazec in si zagotovi svoj termin.

PRIJAVA


18

avg 20

Teden vseživljenjskega učenja

Virtualno novi karierni poti naproti
4. 9. 2020, ob 15.30
V družbi miške in domačega naslonjača nam je na dosegu cel svet. Želite novo kariero? Kako načrtovati in korakati po virtualni poti s tem namenom? Razkrili bomo, kako se izogniti zmedi v poplavi nasvetov, video posnetkov in forumov.
Predavateljica: Tatjana Čeh Naglič

Kakovost gradimo skupaj
18. 9. 2020, ob 10.30
Predstavitev je namenjena vsem, ki želijo izvedeti, kako pomembno je zagotavljati in ugotavljati kakovost v izobraževalni organizaciji.
Predavateljica: Maja Zalokar

Excel tabele so lahko enostavne
21. 9. 2020, ob 16.00
Vas zanimajo koristne funkcije in uporabne bližnjice? Želite učinkoviteje uporabljati Excel pri urejanju preglednic ali pripravi analiz? Ne veste, kako v tabeli narediti … vprašajte nas.
Predavateljica: Maja Zalokar

Kako zgraditi most do nove kariere?
22. 9. 2020, ob 16.00
Bi vstopili na novo področje dela, a nimate izkušenj/ustrezne izobrazbe? Kako uspeti, ko pa se zdi, da je toliko bolj izkušenih in bolj primernih od mene? Pridružite se nam za uspešen gradbeni načrt in pridobitev energije za vaš trden most do nove kariere.
Predavateljica: Tatjana Čeh Naglič

Power point – predstavitev, ki si jo zapomnijo
28. 9. 2020, ob 16.00
Občudujete Power point predstavitve, ki jih pripravijo drugi? Tudi vi bi v svojo radi vključili, tisto, ko … Pridite, naučite se pripraviti predstavitev, ki si jo bodo zapomnili vsi.
Predavateljica: Maja Zalokar

Moj življenjepis – to sem jaz
6. 10. 2020, ob 16.00
Je vaš življenjepis pripravljen tako, da vas ustrezno predstavi? Bo zanimiv tudi delodajalcu? Kako ga napisati na tak način, da bo primeren tudi za delovno mesto, ki ga želite? Dobrodošli vsi, ki iščete nove delovne izzive ali o njih še razmišljate. S seboj lahko prinesete svoj življenjepis, a bo šlo tudi brez njega.
Predavateljica: Tatjana Čeh Naglič

SMART cilji za uspeh
8. 10. 2020, ob 16.00
Na delavnici bomo predstavili SMART metodo postavljanja ciljev in skupaj oblikovali kratkoročne in dolgoročne cilje. Učinkovito postavljanje ciljev je pomemben dejavnik uspeha, ki lahko prispeva k večji kakovosti našega življenja. Zakaj? Tako bo pot do cilja lažja in manj stresna.
Predavateljica: Tatjana Čeh Naglič

Vsi dogodki so brezplačni.
Prijava

E: info@ices.si
M: 031 375 790

T: 04 280 83 04.

Lokacija
B&B izobraževalni center, Ljubljanska cesta 30, Kranju (Labore).


16

oktober 2020

Erasmus+ Zakaj in kako?

Predstavitev možnosti za Erasmus+ mobilnost.

Udeleženci preteklih mobilnosti bodo predstavili svoje izkušnje in odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Sledilo bo individualno svetovanje za vse, ki si želijo podobne izkušnje.

Kdaj?

16. oktober ob 16. uri

Kje?

Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana


10

jul 20

Informativni dan - 10. september

Razmišljate o vpisu v Višjo strokovno šolo?

Postanite:

  • inženir strojništva (VI/1) ali
  • inženir elektroenergetike (VI/1)

Vabljeni na informativni dan, ki bo potekal v četrtek, 10. 9. 2020, ob 16.30.

Pridružite se nam na Letališki cesti 16a v Ljubljani. 

Pridite, vprašajte in se odločite za izobraževanje na šoli ICES.

Vljudno vabljeni.

Na vsa vaša vprašanja odgovorimo tudi osebno, po telefonu na številki 01 54 74 505 ali e-pošti info@ices.si.


30

jun 20

Poletni delovni čas

Tudi v poletnem času, med 1. julijem in 15. avgustom, bomo dosegljivi vsak delovni dan.

Referat v Ljubljani bo odprt od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. ter 13. in 16. uro; ob petkih med 8. in 14. uro.

Želimo vam prijeten poletni oddih.


06

sep 19

Projekt MUNERA3

Obvestilo o izvajanju projekta MUNERA3 in povabilo k oddaji vlog za vključitev v brezplačni izredni študij

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija«.

Izobraževalni center energetskega sistema sodeluje v projektu MUNERA3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)

- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

  • kriterij za 1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. cikel/letnik in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 8 študentov,
  • 2. cikel/letnik in 3. cikel: 5 študentov,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 2 študenta

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih/letnikih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 6. 9. 2019. Vloga oziroma razpisna dokumentacija obsega vlogo za vključitev v brezplačni izredni študij (Obrazec: Vloga Munera3) ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe – lahko obrazec: Zaposlitev Munera3). Skenirana dokumentacija se lahko pošlje na elektronski naslov referat@bb.si ali po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Izobraževalni center energetskega sistema, Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v referat šole ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 13. 10.2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat@bb.si oziroma 01 54 74 505 ali 041 312 330.

Munera

PRIJAVA