Inženir strojništva

Inženir strojništva

Inženir strojništva je izjemno zanimiv in aktualen poklic. Dober strojnik lahko uporabi in razvija svoja znanja pri delodajalcih v Sloveniji ali v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo upravljanje zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov, razvijanje strojne in programske računalniške opreme, računalniško konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov, vodenje proizvodnje in vodenje projektov.

Na trgu dela se  inženirji strojništva uvrščajo med najbolj iskane kadre. Na šoli BB poudarjamo povezovanje teorije s praktičnim znanjem. Spodbujamo inovativnost, ki vodi v napredek

Program

Študij strojništva se zaključi z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Ljubljani.

Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami predavajo zanimive teme s svojega strokovnega področja. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Študij strojništva oz. predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

Predmetnik

Višješolski strokovni program strojništvo je sodoben izobraževalni program, ki poleg strokovnih posreduje tudi splošna znanja in diplomantom pomaga razvijati tako strokovne kot splošne kompetence. Med strokovnimi kompetencami so pomembna predvsem znanja, povezana z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, med splošnimi pa komunikacija, tuji jezik in ekonomika.

 • Predmetnik
 • Poglej ceno

Vpis

Program izvaja partnerska višja strokovna šola ICES.

Vpis v študijsko leto 2017/2018 bo potekal do 3. 10. 2017 v referatu višje šole B&B v Kranju ali v Ljubljani.

Med 9. 3. in 3. 10. lahko prijavo in vpis uredite osebno v referatu šole

Prijavni roki

1. rok od 13. 2. 2017 do 8. 3. 2017,

2. rok od 28. 8. 2017 do 1. 9. 2017.

Vpisni roki

1. rok do 24. 7. 2017 do 22. 8. 2017,

2. rok od 22. 9. 2017 do 3. 10. 2017 oz. do zasedbe vpisnih mest.

Informativno mesto in informativni dnevi

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

Način prijave

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

Osebno v referatu šole v času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju.

Informativno mesto in informativni dnevi

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje terizdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naslov inženir / inženirka strojništva.

 

Andreja, študentka strojništva Študij strojništva niso samo obveznosti, pač pa tudi zavezništvo, prijateljstvo, spoštovanje, osebnostna rast in krepitev socialnega kapitala

Andreja, študentka strojništva