Program

Višje strokovno izobraževanje je terciarno izobraževanje, ki ga ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju.

Po uspešnem zaključku si pridobite raven izobrazbe 6/I. (stopnjo izobrazbe).

Višja strokovna šola ICES je ena od petih sorodnih slovenskih šol, ki so prve vpisale študente v višješolske programe. Tako imamo v Sloveniji najdaljšo tradicijo tovrstnega izobraževanja.

Višješolski program Elektroenergetika smo začeli izvajati leta 1996 v Ljubljani in v Mariboru. Leta 2001 se mu je pridružil višješolski program Elektronika, leta 2005 višješolski program Informatika in leta 2006 še višješolski program Strojništvo.

V študijskem letu 2017/18 imamo razpisanih skupno 165 prostih vpisnih mest v višješolska študijska programa:

Vsak sleherni dan se trudimo, da študentom nudimo aktualna znanja, ki jih lahko naslednji dan uporabijo na svojem delovnem mestu. Zasluge za to nosijo predavatelji, ki prihajajo s strokovnih področij, za katera so tudi imenovani.

 

Polona Biba Drol, univ. dipl. ped. – organizatorka izobraževanja Zagotavljamo vam, da boste pridobljena znanja koristno uporabili v strokovni karieri in pri doseganju poslovne odličnosti.

Polona Biba Drol, univ. dipl. ped. – organizatorka izobraževanja