Erasmus +

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V letu 2015 je Izobraževalni center energetskega sistema - ICES pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE Erasmus Charter for Higher Education za programsko obdobje 2015-2020.

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 269902-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI LJUBLJA27

Erasmus institucionalni koordinator: Klemen Sušnik, e-naslov: klemen.susnik@ices.si

ECHE Erasmus Charter for Higher Education 2015-2020

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)


Erasmus univerzitetna listina (EUC) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih.

V okviru ključnega ukrepa K1 (učna mobilnost posameznikov) je bil ICES uspešen na razpisu za obdobje 2015-2017, možne pa so naslednje mobilnosti:

  •     Mobilnost študentov za študij
  •     Mobilnost študentov za prakso
  •     Mobilnost osebja za poučevanje
  •     Mobilnost osebja za usposabljanje
  •     Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso

Trenutno je odprt interni razpis šole za mobilnost študentov, za namen praktičnega usposabljanja.

Na povezavi je dostopna brušura namenjena študentom, kjer so opredeljene pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

Klemen Sušnik – Erasmus koordinator Dodajte vašemu študiju mednarodno dimenzijo.

Klemen Sušnik – Erasmus koordinator