Višja strokovna šola

Znanje je in bo tudi v prihodnosti tisto, kar zagotavlja razvoj družbe in hkrati osebni razvoj vsakega posameznika.

Na višji strokovni šoli ICES (Izobraževalni center energetskega sistema) vam ponujamo znanje, ki ga potrebujejo gospodarstvo, obrt in druge dejavnosti v tem trenutku in v prihodnosti. Že dve desetletji uspešno sledimo spremembam na področju energetike in omogočamo udeležencem, da si pridobijo naziv inženirja v programih:

Študijski programi zagotavljajo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za delo.

Uspešni diplomanti, ki jih je več kot tisoč, so najboljše priznanje za naša prizadevanja pri organizaciji izobraževalnega procesa.

mag. Maja Zalokar – ravnateljica višje strokovne šole Šola ICES gradi svoje izobraževalne programe na kakovosti. Od začetka svojega delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom in referatom šole. Ugotavljamo zadovoljstvo s študijem, anketiramo študente in pridobivamo povratne informacije od predavateljev in podjetij, v katerih naši študenti opravljajo delovno prakso ali pripravljajo diplomsko nalogo. Na podlagi rezultatov in upoštevanja vseh deležnikov smo pripravili akcijski načrt kakovosti. V dokumentu LDN opredelimo cilje ter aktivnosti za dosedanje ciljev. V letu 2015 smo sprejeli drugo izdajo poslovnika kakovosti in izobrazili svojega svetovalca za kakovost. V letu 2013 smo sprejeli Listino kakovosti, v kateri združujemo strategije za prihodnost. Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na ICES, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka. Imate predloge za izboljšanje? Sporočite jih na info@ices.si.

mag. Maja Zalokar – ravnateljica višje strokovne šole

Delodajalci