Usposabljanje serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za visokonapetostne stikalne mehanizme

ICES je bil na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor izbran za izvajalca usposabljanj serviserjev, ki izvajajo zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih (t. i. program D). V sodelovanju s podjetjem ELWE & Co. izvajamo poleg teoretičnega dela programa tudi praktični del.

Izvajalci programa:  mag. Viktor Lovrenčić, Gorazd Weingerl, Niko Strnad.

Pogoji za vključitev v program usposabljanja so

  • starost najmanj 18 let in
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj višja strokovna izobrazba.


Termin usposabljanja

24.5.2016 in 25.5.2016