Upravljavec industrijskih peči

Upravljavec industrijskih peči upravlja industrijske peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki ali gorilniki za trdna goriva ali prah in postroje za proizvodnjo tehničnih in drugih plinov, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, kemijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
  • delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

vsebina strokovnega usposabljanja

Upravljavec industrijskih peči

Št. ur

Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom

7

Tehnični predpisi in standardi

3

Industrijske peči

7

Plinske naprave

7

Elektroenergetski sistemi in meritve

3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec industrijskih peči znaša 385,25 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura, ki jo boste potrebovali za pripravo na strokovni izpit.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.