Vodja obratovanja energetskega objekta

Vodja obratovanja energetskega objekta vodi obratovanje postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Vpisni pogoji

V program vodja obratovanja energetskega objekta se lahko vpišejo kandidati:

  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ali
  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, in najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ali
  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko, in najmanj osmimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

Vsebina strokovnega usposabljanja

Vodja obratovanja energetskega objekta Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Vodja obratovanja energetskega objekta znaša 340,16 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura in priročnik avtorice mag. Mateje Čuk Anžlovar: Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema. V njem so na jasen in pregleden način predstavljene določbe energetskega zakona EZ-1, ki postavljajo okvir za delovanje slovenske energetike.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.