Vodja energetike

Vodja energetike vodi obratovanje energetskih naprav, pripravo vode, evidence in analize porabe energije ter izvaja ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW.

Vpisni pogoji

V program vodja obratovanja energetskega objekta se lahko vpišejo kandidati:

  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja kemije, metalurgije ali rudarstva, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

Vsebina strokovnega usposabljanja

Vodja energetike Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo predpožarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Vodja energetike znaša 340,16 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura in priročnik avtorice mag. Mateje Čuk Anžlovar: Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema. V njem so na jasen in pregleden način predstavljene določbe energetskega zakona EZ-1, ki postavljajo okvir za delovanje slovenske energetike.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.