Upravljavec male elektrarne

Upravljavec male elektrarne upravlja male hidroelektrarne, fotovoltaične elektrarne, elektrarne na biomaso ali bioplin, geotermalne elektrarne ali vetrne elektrarne, katerih nazivna moč presega 300 kW.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za naravoslovje ali tehniko, in najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • z nižjo strokovno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko, in najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

Vsebina strokovnega usposabljanja

Upravljavec male elektrarne Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Elektrotehnika 3
Obratovanje elektroenergetskega sistema 3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Upravljavec male elektrarne znaša 307,38 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura, ki jo boste potrebali za pripravo na strokovni izpit.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

elektronske pošte na naslov info@ices.si

ali mobilnega telefona na številko 051 667 756 (Urška Kerec)

ali pa se prijavite preko elektronskega obrazca.

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.