Stikalničar v industriji

Stikalničar v industriji  upravlja stikalne naprave in postroje v industrijskem stikališču, transformatorskih napravah in motorjih z notranjim zgorevanjem, ki služijo samo za proizvodnjo električne energije.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
  • s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ali
  • z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj osmimi leti delovnih izkušenj, ali
  • z opravljenim strokovnim usposabljanjem za upravljavca parne turbine, upravljavca plinske turbine, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla ali upravljavca motorja z notranjim zgorevanjem in dvoletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

Vsebina strokovnega usposabljanja

Stikalničar v industriji Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Naprave in postroji stikališča 8
Daljinsko upravljanje in zaščita 8

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Stikalničar v industriji znaša 385,25 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura, ki jo boste potrebovali za pripravo na strokovni izpit.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

elektronske pošte na naslov info@ices.si

ali mobilnega telefona na številko 051 667 756 (Urška Kerec)

ali pa se prijavite preko elektronskega obrazca.

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.