Dispečer v elektroenergetskem sistemu

Dispečer v elektroenergetskem sistemu vodi postopke pri obratovanju elektroenergetskega sistema ali njegovega dela, vodi evidence in analize proizvodnje in porabe električne energije ter skrbi za nemoteno obratovanje postrojev in če je treba, izvaja redukcije.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja po pravilniku.

Vsebina strokovnega usposabljanja

Dispečer v elektroenergetskem sistemu Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom 7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Elektroenergetski sistemi in meritve 3
Zaščitni in informativni sistem 7
Obratovanje elektroenergetskega sistema 3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Dispečer v elektroenergetskem sistemu znaša 385,25 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura in priročnik avtorice mag. Mateje Čuk Anžlovar: Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema. V njem so na jasen in pregleden način predstavljene določbe energetskega zakona EZ-1, ki postavljajo okvir za delovanje slovenske energetike.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

  • elektronske pošte na naslov info@ices.si
  • ali mobilnega telefona na številko 051 667 756 (Urška Kerec)
  • ali pa se prijavite preko elektronskega obrazca.

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.