Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav

V skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015) izvajamo strokovno usposabljanje, ki ga morajo opraviti delavci za upravljanje energetskih naprav.

Kandidate za upravljavce elektroenergetskih objektov, postrojev in naprav usposabljajo vrhunski strokovnjaki s področja energetike. Razmere na trgu in visoki standardi delodajalcev zahtevajo poglobljena znanja in praktične izkušnje Udeleženci pridobijo vso potrebno literaturo in znanje, prilagojeno delovnemu okolju, izkušnjam in visokim zahtevam organizacij, v katerih so zaposleni. Pridobljeno potrdilo o usposobljenosti izda Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo.

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se usposabljajo prvič (prvi preizkus znanja), kot tudi posameznikom, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (občasni preizkus znanja). Kandidati na usposabljanju pridobijo ali obnovijo nujno potrebno znanje in se seznanijo z novostmi, izvedenimi na elektroenergetskih napravah, ki jih upravljajo.

Potek usposabljanja

Usposabljanje je načeloma zaključeno v enem tednu (točen urnik udeleženci dobijo pred začetkom).

Termin

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Programi

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

  • elektronske pošte na naslov info@ices.si
  • ali mobilnega telefona na številko 051 667 756 (Urška Kerec)
  • ali pa se prijavite preko elektronskega obrazca.

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Urška Kerec – Vodja usposabljanj Razvijamo nove izobraževalne programe in tako zagotavljamo ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu.

Urška Kerec – Vodja usposabljanj