Telekomunikacije in informatika

Sodobne telekomunikacijske tehnologije

Nova generacija naprav in sistemov v elektrogospodarskih omrežjih, ki bo temeljila na standardu IEC 61850, zahteva prilagajanje na strani omrežij TK. S postopnim uvajanjem standardov IP in Ethernet na ravni procesnih sistemov je treba ustrezno načrtovati omrežje TK za zadostitev vseh potreb po storitvah, varnosti, razširljivosti in prilagodljivosti omrežij.

Da bi vam predstavili novosti, smo za vas pripravili 3-urni strokovni seminar. Priporočamo ga vsem, ki pri svojem delu uporabljajo omrežja TK. V nadaljevanju pripravljamo poglobljene seminarje za telekomunikacijska vsebinska področja.

Cilj seminarja je slušatelje seznaniti s tehnologijami za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev v elektroenergetskih sistemih.

Vsebina

Osnove omrežij Ethernet

 • Model OSI
 • Lastnosti tehnologije Ethernet
 • Ethernet okvir, MAC naslov
 • Delovanje in lastnosti gradnikov
  • Mehanizmi redundanc na drugem sloju modela OSI
  • Spanning Tree Protokol (STP) 
  • Rapid Spanning Tree Protokol (RSTP), 
  • Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS - RFC 3619)
 • Virtualna lokalna omrežja VLAN (802.1Q)
 • Ethernet v mestnih MAN omrežjih, funkcionalnosti in lastnosti
 • Osnove TCP/IP omrežij
 • Dostopovna omrežja
 • IP protokol, naslavljanje, ARP, DHCP, ICMP
 • Usmerjanje
 • Oddajanje več prejemnikom (multicast), PIM, IGMP
 • DNS
 • TCP, UDP
 • Aplikacije
 • Osnove MPLS omrežij
 • MPLS (koristi protokola, prometni inženiring in MPLS poti)
 • Funkcije MPLS usmerjevalnikov
 • Osnove varnosti v omrežjih
 • Glavni vidiki varnosti
 • Zaščita infrastrukture
 • Načrtovanje IP naslovnega prostora
 • Zaščita stikal in usmerjevalnikov
 • Postavitev požarne pregrade
 • Detekcija napadov in obramba pred njimi – postavitev IDP sistema
 • Načrtovanje omrežij
 • Izhodišča za načrtovanje omrežij
 • Glavni viri in zahteve za komunikacijo v RTP postajah
 • Telekomunikacijski protokoli v energetskih omrežjih
 • IEC 61850 – standardizirani komunikacijski model
 • IEC protokolov IEC 60870-5-104

Izvedba

Seminar traja 3–4 šolske ure v prostorih vašega podjetja ali v prostorih na Hajdrihovi 2 v Ljubljani.

Izvajalec

Goran Uršič je vodja kompetenčnega centra za telekomunikacije v Elektru Slovenija, d. o. o. Ima večletne izkušnje na področju telekomunikacij, v načrtovanju, obratovanju in vzdrževanju sistemov TK. Sodeluje in vodi več projektov na področju omrežij TK, varnosti, centrov vodenja EMS ipd.