Za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarov

ICES je bil na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor izbran za izvajalca usposabljanj serviserjev, ki izvajajo zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih (t. i. program C). V sodelovanju s podjetjem ZARJA ELEKTRONIKA poleg teoretičnega dela programa izvajamo tudi praktični del.

Izvajalci programa: Marko Rebolj, mag. Viktor Lovrenčič, Matjaž Mravlja

Pogoji za vključitev v program usposabljanja so

  • starost najmanj 18 let in
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj višja strokovna izobrazba.