Stikalničar v industriji

Stikalničar v industriji  upravlja stikalne naprave in postroje v industrijskem stikališču, transformatorskih napravah in motorjih z notranjim zgorevanjem, ki služijo samo za proizvodnjo električne energije.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
  • s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ali
  • z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko, z najmanj osmimi leti delovnih izkušenj, ali
  • z opravljenim strokovnim usposabljanjem za upravljavca parne turbine, upravljavca plinske turbine, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla ali upravljavca motorja z notranjim zgorevanjem in dvoletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

vsebina strokovnega usposabljanja

Stikalničar v industriji

Št. ur

Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom

7

Tehnični predpisi in standardi

3

Elektroenergetski sistemi in meritve

3

Naprave in postroji stikališča

8

Daljinsko upravljanje in zaščita

8

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Stikalničar v industriji znaša 385,25 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura, ki jo boste potrebovali za pripravo na strokovni izpit.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.