Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu  upravlja postroje in naprave v stikališču elektroenergetskega sistema, upravlja energetske naprave za proizvodnjo električne energije in jezovne naprave, zbuja generator in ga sinhronizira z električnim omrežjem.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati:

  • z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ali
  • s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.

Po usposabljanju opravljajo preizkus znanja.

vsebina strokovnega usposabljanja

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

Št. ur

Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom

7

Tehnični predpisi in standardi

3

Energetska zakonodaja

3

Elektroenergetski sistemi in meritve

3

Zaščitni in informativni sistem

7

Obratovanje elektroenergetskega sistema

3

Termin usposabljanja

Pričetek usposabljanja je predviden 22. maja 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno..

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Stikalničar v elektroenergetskem sistemu znaša 385,25 € (cena ne vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura in priročnik avtorice mag. Mateje Čuk Anžlovar: Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema. V njem so na jasen in pregleden način predstavljene določbe energetskega zakona EZ-1, ki postavljajo okvir za delovanje slovenske energetike.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

Prijava

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo prijavo s kontaktnimi podatki preko:

Zelo veseli bom tudi vašega osebnega obiska na sedežu podjetja ICES, letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Na vsa dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu na številki +386 51 667 756 (Urška Kerec), ali po elektronski pošti na naslovu urska.kerec@ices.si.