Izobraževalnem centru energetskega sistema – ICES razvijamo izobraževalne programe in izobražujemo zaposlene za aktualne delovne procese v proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije.

Našim študentom in udeležencem usposabljanj zagotavljamo pridobitev znanj in spretnosti, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničiti njihove cilje in doseči konkurenčno prednost.

Ponudba izobraževan Izobraževalnega centra energetskega sistema vsebuje naslednje programe.

1Javno veljavna višješolska strokovna programa:

 • inženir elektroenergetike in
 • inženir strojništva.

2. Strokovna usposabljanja:

 • usposabljanje upravljalcev energetskih naprav,
 • usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo,
 • programi usposabljanja serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline,
 • seminarji in tečaji,
 • projektni menedžment - nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • trening ekonomične vožnje,
 • trening varne vožnje,
 • vodenje in osebnostni razvoj,
 • računalniško izobraževanje.

Zaposleni v ICES-u smo ponosni, da sodelujemo s priznanimi strokovnjaki. Ti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela zaposlenih v ICES-u. Za kakovost v izobraževanju smo že leta 1999 v okviru podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., prejeli certifikat ISO 9000 : 2001 kot priznanje za kakovostno delo izobraževalne dejavnosti. Veljavnost certifikata uspešno ohranjamo vsa ta leta.

Klemen Sušnik – direktor Ves čas skrbimo za razvoj izobraževanja, s katerim se uspešno vključujemo v javno veljavni izobraževalni sistem. S svojim dolgoletnim uspešnim delom prispevamo k razvoju družbe znanja v slovenskem prostoru.

Klemen Sušnik – direktor